Vol 7, No 2 (2013)

Articles
Medullary Thyroid Cancer: Management Guidelines
Abdulkhabirova F.M., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E., Dedov I.I., Kuznetsov N.S., Mel'nichenko G.A., Platonova N.M., Rumyantsev P.O., Troshina E.A., Tyul'pakov A.N., Fadeev V.V., Kropotov M.A., Lyubchenko L.N., Mudunov A.M., Podvyaznikov S.O., Polyakov V.G., Romanov I.S., Subramanian S., Tyulyandin S.A., Brzhezovskiy V.Z., Abrosimov A.Y., Il'in A.A., Isaev P.A., Medvedev V.S., Rumyantseva U.V., Ol'shanskiy V.O., Reshetov I.V., Makhson A.N., Bondarenko V.O., Vetshev P.S., Zaletaev D.V., Ivanov Y.V., Kozhanov L.G., Soldatov I.V., Kharnas S.S., Barchuk A.S., Bershteyn L.M., Sleptsov I.V., Chernikov R.A., Bubnov A.N., Grineva E.N., Manikhas G.M., Romanchishen A.F., Korenev S.V., Vikhlyanov I.V., Gashchenko A.D., Dvornichenko V.V., Kiyaev A.V., Privalov V.A., Yaytsev S.V., Svetitskiy P.V., Khasanov R.S., Tsvetaev V.A., Choynzonov E.L., Shevchenko S.P.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):4-16
views
PDF
(Rus)
2012 European Thyroid Association Guidelines for Metastatic Medullary Thyroid Cancer
Voskoboynikov V.V., Bel'tsevich D.G., Vanushko V.E.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):17-28
views
PDF
(Rus)
World endocrine surgery news
Simakina O.V.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):29-38
views
PDF
(Rus)
ACTH-Secreting tumor of cecum. Case report
Kuznetsov N.S., Marova E.I., Remizov O.V., Latkina N.V., Voskoboynikov -., Dobreva E.A., Krylov V.V., Voronkova I.A.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):39-44
views
PDF
(Rus)
Longterm results and their prognosis in surgical treatment of Grave's disease
Makarov I.V., Galkin R.A., Andreev M.M.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):45-51
views
PDF
(Rus)
Editorial comment
- -.
Endocrine Surgery. 2013;7(2):52-52
views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies